Nyheter

Ny medlemsavgift

22/08/2016

Fra og med høstsemesteret 2016 vil vår medlemskontingent bli forenklet.

 

Oppstart trening høstsemester 2016

10/08/2016

Nytt semester, nytt styre, nye medlemmer og nye muligheter!

 

Oppstart trening vårsemester 2016 (FKFD-Oslo)

07/01/2016

Tøyen skole er åpen for trening igjen og første trening etter nyttår er onsdag 6. januar, kl. 18:30 (rapier). Torsdag 7. januar, kl. 18:00 er den første sverd & buckler trening.