FKFD All-forsamling

Resultater

Klubbens All-forsamling ble holdt på Bygdøhus den 21/5/2017.

Det ble stemt over og vedtatt at styrevervene i FKFD blir redusert fra 4 til 2 år.

Følgende styre ble valgt inn:

  • Leder: Bjørn Jochimsen (Bergen)
  • Økonomiansvarlig: Tomm Alexander Skotner (Oslo)
  • PR-ansvarlig: Marianne Torpen (Oslo / Jessheim)
  • Styremedlem: Jens Peder Magnussen (Tromsø)

Styret tiltrer ved begynnelsen av neste semester, august. Det vil si at neste styre skal velges inn for august 2019. Vi ønsker de nye velkommen i den indre sirkel og håper på at dere får 2 fantastiske år!