Sparringsutstyr (Oslo)

Minstekrav til sparringsutstyr

Følgende er minstekrav til medlemmers utstyr, ved fullkontakts sparring på torsdager og ved andre anledninger i regi av klubben. Alt utstyr må ved første sparretrening kontrolleres og godkjennes av instruktør til stede, inkludert treningsvåpen.

 

Langsverd

 • Fektemaske (minst 1600 Newton), med beskyttelse for bakhodet
 • Helbeskyttende hansker (av typen SPES Heavy Gloves eller liknende)
 • Paddet fektejakke (type Axel Petterson jakken, minst 350 Newton)
 • Albue- og underarmsbeskyttere
 • Kne- og leggbeskyttere
 • Brystbeskytter (påkrevd for kvinner)
 • Susp
 • Eget langsverd (må være treningsvåpen laget for HEMA og tilstrekkelig butt, eller "rullet" spiss)

Sverd & buckler / Italiensk enhåndssverd

 • Fektemaske (minst 1600 Newton), med beskyttelse for bakhodet
 • Red Dragon (modifiserte) eller Lacrosse lignende type hansker (snakk med instruktør)
 • Paddet fektejakke (type Axel Petterson jakken, minst 350 Newton)
 • Albue- og underarmsbeskyttere
 • Kne- og leggbeskyttere
 • Brystbeskytter (påkrevd for kvinner)
 • Susp
 • Eget sverd (må være treningsvåpen laget for HEMA med tilstrekkelig butt spiss)

Rapir

 • Fektemaske (minst 1600 Newton)
 • Lær eller enkle fektehansker
 • Enkel sportsfektejakke (minst 350 Newton)
 • Plastron (Anbefales, til sportsfekting, minst 800 Neweton)
 • Halsbeskytter/gorget (PBT elller liknende)
 • Hard plast brystbeskytter (påkrevd for kvinner, også anbefalt for menn)
 • Susp
 • Egen rapir (må være treningsvåpen laget for HEMA, med butt spiss, gummi eller spiss-stopper)

 

Godt humør bør også medbringes!