Bergen

Bergen

Bergen

I Bergen trener vi sverd & buckler etter MS I.33.

Trainings

Sverd & buckler

Torsdager 19:00-22:00 – 19:00-20:30 er for videregående, og 20:30-22:00 for nybegynnere. Møt opp 10-15 minutter før.
Ungdomshuset 1880, Domkirkegaten 4, 5017 Bergen

Instructors

Instructors

 
Bjørn Jochimsen

Bjørn Jochimsen

Sword & buckler