Registrering

Alle nye og gamle medlemmer må f.o.m. vår 2017 registrere seg inn her, slik at FKFD's database oppdateres og fornyes kontinuerlig.

Det er også vedlagt klubbens vedtekter alle medlemmer må følge, slik at de kan forstås og leses igjennom. Hvis du ikke har betalt enda, må du betale før du fullfører registreringen her.

Adresse